Báo cáo hoạt động chuyên môn Bệnh viện trong 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo hoạt động chuyên môn Bệnh viện trong 6 tháng đầu năm 2014

Stt Chỉ số HĐCM 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 So sánh 1 Giường kế hoạch 380 380 1 2 Tổng số lượt khám 50598 64916 1,3 3 Số lượt trung bình BN khám/ngày 399 517 1,3 4 Tổng số khám bảo hiểm 42002 50639 1,2 5 Tổng số khám không […]

Lịch trực tháng 8/2014

Lịch trực tháng 8/2014

Thuốc và những tương tác nguy hiểm

Thuốc và những tương tác nguy hiểm

Phản ứng có hại của thuốc (ADR) là tên gọi chung cho mọi tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc đúng liều. Có rất nhiều nguyên nhân làm xuất hiện ADR, trong đó có một nguyên nhân cần phải nhắc tới là tương tác giữa các thuốc với nhau, đặc biệt là […]

DANH SACH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2013

DANH SACH ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2013

Danh sách các đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM DẠ DÀY MẠN TÍNH THỂ TRỢT LỒI CÓ H.PYLORI DƯƠNG TÍNH Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI. STUDY ON ENDOSCOPIC, HISTOLOGIC OF CHRONIC GASTRITIS SLIPPERY CONVEX WITH POSITIVE H. PYLORI IN ELDERLY PATIENTS. Thực hiện Nguyễn Văn Tuấn (1), Nguyễn […]